Liên Hệ

TRIẾT THUẦN TOURIST

Trụ sở chính: 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Tel : + 84 511 3500 972 / 3 500 973
Fax: +84 511 3 532 975
Chi Nhánh: 15/11 Phan Huy Ích, P.15, Q. Tân Bình, Tp. HCM
Tel/Fax: 08 3815 6358
Email: info@trietthuantourist.com

Website : www.trietthuantourist.com

    ]